Bindingsenergie

De massa-energie formule van Einstein heb je ook nodig bij de berekening van de bindingsenergie van een kern.

Bindingsenergie is de energie die nodig is om de kern te splitsen in de afzonderlijke kerndeeltjes.

We nemen als voorbeeld   He-4.

Deze kern bestaat uit 2 protonen en 2 neutronen

Massa vier kerndeeltjes : 2 * 1,007276 u + 2* 1,008665 u = 4,031882 u      

Massa kern                        :  4,002603 u – 2*0,00054858 u = 4,00150584 u              

Δm                                        :  0,03037616 u

E= Δm.c2 =  0,03037616 . 1,66054.10-27. (2,99792458.108)2 = 4,546664. 10-12 J = 2,8417.107 eV = 28,42 MeV

Bindingsenergie per kerndeeltje (nucleon) = 7,10 MeV

NB: Hoe de kleiner  de massa per kerndeeltje , hoe stabieler de kern.

Voor de massa van proton en neutron : BINAS-7 onderaan

Enable Notifications OK No thanks