Rendement

η = Pnuttig/Pin     of   η = Enuttig/Ein

  • η        rendement    geen eenheid
  • Pnuttig  nuttig vermogen in W
  • Pin       toegevoerd vermogen in W
  • Enuttig    nuttige energie in J
  • Ein           toegevoerde energie in J

Rekenvoorbeeld

In het rekenvoorbeeld 2 (op de webpagina warmte) wordt het water verwarmd door een elektrisch verwarmingselement met een vermogen van

1000 W. Het water wordt in 1,5 minuut verwarmd.

Bereken de toegevoerde energie.

Ein = P * t = 1000 * 1,5.60 = 9,0.104  J

Enuttig = Q = 6,39.104  J

η = (6,39.104)/(9,0.104) = 0,71  of in procenten uitgedrukt : 71 %  

Enable Notifications OK No thanks