Magnetisch veld in  een lange rechte stroomvoerende spoel

 

Magnetisch veld in spoel

B = μo . N/ℓ. I

  •  B    magnetische inductie in T
  •  μo    magnetische permeabiliteit in vacuüm (lucht)
  •  μo = 4.π.10-7 Hm-1  (=Henry per meter,zie BINAS tabel 7)
  •  N     aantal windingen
  •  ℓ       lengte spoel in m
  •  I       stroomsterkte in A

Rekenvoorbeeld

Een spoel met 200 winden heeft een lengte van 40 cm. De stroomsterkte is 0,30 A. Bereken de magnetische inductie in de spoel.

B = μo . N/ℓ. I

B =  4.π.10-7. (100/0,40). 0,30 = 9,4.10-5 T

De richting van de magnetische veldlijnen bepalen met bijvoorbeeld de rechterhandregel.

–  vingers rechterhand in de richting van I

–  de duim geeft richting van de veldlijnen aan (in de tekening aangegeven)

NB .  IN de spoel lopen de veldlijnen van Z naar N

Aan de linkerkant van de spoel ontstaat dus een magnetische Noordpool  en aan de  rechterkant een magnetische Zuidpool

Enable Notifications OK No thanks