Vermogen en arbeid

Rekenvoorbeeld

Een auto met massa van 1250 kg rijdt met een constante snelheid van 90 km/u.

De auto verbruikt 6,7 liter benzine op 100 km.

De verbrandingswarmte van de benzine is 33.109 J/m3

De wrijvingskracht is 500 N.

Bereken het rendement.

Echem = 6,7 * 33. 106 = 2,21 . 108 J

Snelheid constant : Fm = Fw = 500 N

WFm = Fm . s = 500 . 100.103 = 5,0.107 J

η = (E/W) .100 %= (5,0.107)/(2,21.108).100 % = 0,23.100 % = 23 %

Rekenvoorbeeld

Bereken het vermogen Pm  bij deze snelheid van 90 km/h.

Oplossing 1 : De afstand van 100 km wordt afgelegd in 100/90 uur = 1,11 h = 4,0.103 s          

Pm = W/t = 5,0.107/ 4,0.103 = 1,25.104 W = 12,5 kW

 Oplossing 2 : Pm = F.v = 500. 25 = 1,25.104 W = 12,5 kW

Opmerking

Omdat de snelheid constant blijft verandert de kinetische energie ook niet.

Alle energie wordt gebruikt om de wrijvingskrachten te overwinnen. 

Chemische energie wordt dus omgezet in (wrijvings)warmte.

Enable Notifications OK No thanks