Kromlijnige beweging – Horizontale worp

Rekenvoorbeeld

Van een 50 m hoge toren wordt een voorwerp met een snelheid van 20 m/s in horizontale richting weggeschoten.

a.  Waar komt het voorwerp op de grond terecht?

b.  Met welke snelheid gebeurt dat?

c.  Onder welke hoek treft het voorwerp de grond ?

Horizontale worp

Berekening:

a. In verticale richting is de beweging eenparig versneld o.i.v. de zwaartekracht(geen beginsnelheid  

    de y-richting).

   Y =  ½ g t2      50 = ½ 9,81 t2      t2 =  10,20     t = 3,2 s

 In de horizontale richting is de beweging eenparig.

   X = vx .t         x = 20. 3,2 = 64 m

 Het voorwerp komt op 64 m van de voet van de toren op de grond terecht.

b. Voordat het voorwerp de grond raakt heeft het voorwerp nog steeds een horizontale  snelheid vx    

   van 20 m/s.

    vy = g.t = 9,81 . 3,2 = 31,39 m/s   

De eindsnelheid is te berekenen met  Pythagoras.

    v2 = vx2 + vy2        v2 = 202 + 31,392       v2 = 1385,33   

    v =   37,2 m/s

c. tan α = vy / vx = 31,39/20 = 1,5695   

    α = 57 o

Enable Notifications OK No thanks