Trillingsenergie

Bij een trilling wordt steeds kinetische energie omgezet in potentiële energie en andersom.

In de evenwichtsstand is de kinetische energie (Ek)  maximaal en de uiterste stand de potentiële energie (Ep).

Bij een ongedempte trilling is de som van Ek en Ep constant. Deze som noemen we trillingsenergie.

Etr = Ek + Ep = Ek,max = Ep,max

Etr = ½ m vmax2 = ½ m (2 π A/T)2 = ½ m (4 π2 A2 / T2) = (2 π2 A2) /T2 = 2 m π2 A2 f2

Ook geldt:

Etr = ½ C A2      Ep in uiterste stand

Uit T = 2 π √m/C volgt    C = 4 π2 m/T2     

Dus   ook nu E tr = ½    (4 π2 m/T2) A2 = (2 m π2 A2) T2 =  2 m π2 A2 f2

  • Etr  trillingsenergie in J
  • m   massa in kg
  • A    amplitude in m
  • f     frequentie in Hz
Enable Notifications OK No thanks