Lopende golven

Een bron trilt. De trilling wordt vervolgens doorgegeven aan andere deeltjes.

De punten voeren dezelfde beweging uit na elkaar.

De amplitude is voor alle punten het zelfde (als de golf ongedempt is)

Alle punten trillen met dezelfde  frequentie.

Golflengte : afstand waarover de golf zich verplaatst in 1 trillingstijd

Transversale golven

Trillingsrichting deeltjes  staat loodrecht  op voortbewegingsrichting van  de golf.

Transversale golf
Transversale golf

Bijv.  trilling plant zich voort in een koord.  Golf heeft een sinusvorm.

golflengte : één sinus

Longitudinale golven

Trillingsrichting deeltjes parallel aan de voortbewegingsrichting golf.

Longitudinale golf

Bijv. trilling plant zich voort in lucht. Er ontstaan verdichtingen en verdunningen.

golflengte : afstand tussen twee opeenvolgende verdichtingen/verdunningen.

Longitudinale golf

Er geldt :

v = f . λ               

  •  v voortbewegingsnelheid golf in m/s
  •  f trillingsfrequentie bron in Hz
  •  λ golflengte in m

Δ φ = Δ x/ λ       

  • Δ x  afstand tussen 2 punten in een golfbeweging
  • Δ φ  fase verschil tussen deze twee punten

       

Enable Notifications OK No thanks