Elektromagnetisch spectrum

Elektromagnetische straling is op te vatten als pakketjes energie : fotonen of stralingsquanten.

De Energie van een foton is te bereken met:

E = h.f    vaak gebruikt in combinatie met c =  f.λ

  • E  energie foton in J  – Ook wordt  de eenheid eV (elektronvolt) gebruikt.  1 eV = 1,6.10-19 J
  • h   constante van Planck   h=6,626.10-34 Js   
  • f    frequentie in Hz
  • c   lichtsnelheid (c = 3,00.108 m.s-1)
  • λ   golflengte in m

Rekenvoorbeeld om de energie van een foton geel licht te berekenen:

Volgens Binas tabel  19A  heeft geel licht in vacuüm (lucht) een golflengte van 580 nm.

c = f.λ        f = c/λ = 3,00.108 / 580.10-9 = 5,172.1014 Hz

E = h.f = 6,626.10-34. 5,172.1014 = 3,238.1019 J =

3,238.1019 / 1,6.10-19 = 2,02 eV

Enable Notifications OK No thanks