Transformator

Transformator

UP  :  US  = NP :  NS

  • UP  spanning primaire spoel in V
  • US    spanning secondaire spoel in V
  • NP    aantal windingen primaire spoel
  • NS    aantal windingen secondaire spoel.

PP = PS     (Ideale transformator : geen vermogensverlies)

UP .IP = US .IS

  • PP    vermogen primaire spoel in W (of VA)
  • IP     stroomsterkte primaire spoel in A
  • PS      vermogen secondaire spoel   in W (of VA)
  • IS       stroomsterkte secondaire spoel  in A

Rekenvoorbeelden

  1.    De primaire spoel van een transformator heeft 400     

   windingen. De secondaire spoel heeft  80 windingen.

    De primaire spanning is 230 V.

    Bereken de secondaire spanning.

               UP  :  US  = NP :  NS

    230 : US = 400 : 80

    230 : US = 5 : 1

    5.Us = 230.1

   US = 230/5 = 46 V

2.       De primaire spoel is aangesloten op een wissel-        

       spanningsbron.

    Een lampje is verbonden  met de secondaire spoel.

    Over het lampje staat een spanning van 6,0 V.

    De stroomsterkte door het lampje bedraagt 0,4 A

               Het aantal windingen verhoudt zich als :

               NP : NS  = 5: 1

Primaire en secundaire spoel

Bereken de stroomsterkte  IP door  de primaire spoel.

        PS = US.IS = 6,0. 0,4 = 2,4 W

        UP = 5.US = 5 . 6,0 = 30 V

        PP = PS = 2,4 W

        PP = UP.IP

             2,4 = 30. IP

             IP = 2,4/30 = 0,8 A   

Enable Notifications OK No thanks