Massa en dichtheid

Dichtheid is massa per volume-eenheid.

ρ = m/V

  • m  massa in kg
  • V   volume in m3
  • ρ   dichtheid in kg.m-3

In Binas zijn de dichtheden van een groot aantal materialen te vinden.

Rekenvoorbeeld

Bereken het volume van 25 gram goud.

ρ = 19,3.103 kg.m-3       m = 25 g = 0,025 kg

ρ = m/V     19,3.103 = 0,025/V       V*19,3.103 = 0,025     

V = 0,025/19,3.103 = 1,30.106 m3=1,30 cm3

Enable Notifications OK No thanks