Weerstand van een draad

R = (ρ.ℓ) / A        

  •  ℓ   lengte draad in m
  •  A  doorsnede draad in m2
  •   ρ  soortelijke weerstand van het materiaal  van de draad in Ωm     

Rekenvoorbeeld

50,0 cm constantaandraad heeft een weerstand van 1,125  Ω.

Bereken de diameter van het draadje.

Opzoeken in BINAS ρ van constantaan : 0,45.10-6 Ωm

R = (ρ.ℓ)/A

R.A = ρ.ℓ

A = (ρ.ℓ)/R =  (0,45.10-6 . 0,50) /1,125 = 2,0.10-7 m2 = 2,0.10-1  mm2

A = π.r2

2,0.10-1 = π.r2

r2 = (2,0.10-1)/π = 0,06366

r = 0,25 mm

d = 2.r = 2 . 0,25 = 0,50 mm

Enable Notifications OK No thanks