Valbeweging zonder wrijving

Rekenvoorbeeld

Vanaf een hoogte van 15 meter gooi je een voorwerp van 2,0 kg naar beneden met een  snelheid van 3,0 m/s.

We verwaarlozen de wrijving.

Bereken de snelheid waarmee de grond bereikt wordt .

Er is geen wrijving.  Er wordt dus geen energie omgezet in warmte. 

Dan geldt : Ek + Ez = constant.  

Het hoogste punt noemen we H en de grond G.

(Ek + Ez) H =( Ek + Ez) G

  ½ .2,0.(3,0)2 + 2,0 . 9,81 . 15 = Ek + 0        (h = 0 m)

9,0 + 294,3 = Ek,G  

E k,G = 303,3 J

E k,G = ½ . 2,0. v2

303,3 = ½ .2,0.v2

v = 17,4 m/s  

Opmerking

De massa heb  je eigenlijk niet nodig !  Komt in elke term voor, dus je kan hem  wegstrepen.   

Enable Notifications OK No thanks