Dosis/dosisequivalent

Dosis : geabsorbeerde stralingsenergie per kg weefsel

D  = Eabs/m        

  • D     dosis in Gy  of  J.kg-1 
  • Eabs  geabsorbeerde energie in J
  • m    massa  weefsel in kg

Het effect van de straling is o.a. afhankelijk van het type straling.

Dit wordt weergegeven door de weegfactor.

De weegfactor voor α-straling is 20 en voor β-straling 1.

Een α-straler in  het lichaam richt meer schade aan dan een β-straler.

Dit vanwege het grote ioniserende vermogen van α-straling.

H = Q . Eabs/m                  

  • Q   weegfactor (geen eenheid)  
  • H    effectieve dosis in Sv of J.kg-1 Zie ook in Binas : tabellen 27 G en 27 H                    
Enable Notifications OK No thanks