Buigingstralie

De golflengte is te bepalen met behulp van een tralie.

Licht valt op zeer veel nauwe spleten.

Bij elke spleet buigt het licht in alle richtingen.

In bepaalde buigingsrichtingen versterken de golven elkaar. 

Dit bij een wegverschil van 0 λ , 1λ , 2 λ  enz

Tralie

Er geldt:

n λ =  d sin αn 

  • λ   golflengte in m
  • d   tralieconstante (afstand tussen 2 openingen)  in m                     
  • αn  buigingshoek
  • n   geheel getal  1, 2 …   (geeft orde maximum aan, 1e , 2e …orde)

Voor  2e orde : zie tekeningen hieronder

2e orde buiging

Deze formule wordt vaak gebruikt in combinatie met

tan α = x/ℓ

  • x = afstand tussen maximum en nulde orde maximum
  • ℓ  = afstand scherm-tralie

Rekenvoorbeeld

Loodrecht op een tralie valt een evenwijdige smalle lichtbundel.

Tralie 5000 krassen/cm . Op 2,00 m afstand van het tralie staat een scherm evenwijdig aan het tralie. De afstand tussen beide 2e orde maxima is 3,20 m.

Tralie

Bereken de golflengte van de gebruikte straling.

d = 1/5000 = 2,00.10-4 cm = 2,00.10-6 m

x2= 1,60 m       tan α2=1,60/2,00 = 0,800  

α2= 38,660 o  

sin α2=0,625   

2.λ = d sin α2     2.λ = 2,00.10-6. 0,625       λ= 6,3.10-7 m

Enable Notifications OK No thanks