Sinusvormige wisselspanning/effectieve spanning

U(t) = Umax. sin (2πft)        (rekenapparaat op radialen)

  • U        spanning op tijdstip t   in V
  • Umax     maximale spanning in V
  • f          frequentie in Hz
  • t          tijd in s                                                                                                               

Ueff = ½ √2  Umax       

  • Ueff       effectieve waarde van de wisselspanning in V

Rekenvoorbeeld

Sinusvormige wisselspanning

In bovenstaande tekening:   

Umax =10 V

T = 50 ms dus f = 1/T=1/(50.10-3) = 20 Hz

Dus :

U(t) = 10.sin (2π.20.t)

Ueff = ½ √2. Umax = ½ √2. 10 = 7,0 V

Dit betekent :

Een gelijkspanning van 7,0 V levert net zoveel vermogen als een wisselspanning  met een maximale spanning van 10 V.

Rekenvoorbeeld

Netspanning   : f = 50 Hz (T=0,02 s)   

U =230 V  (Hiermee wordt bedoeld : U eff = 230 V)

Berekening maximale waarde van de spanning.

Ueff = ½ √2  Umax

230 = ½ √2 Umax

Umax = 325 V 

Enable Notifications OK No thanks