Rechtlijnige (eenparige) beweging

vgem = Δx/Δt       

Let op : Δx is de verplaatsing . Alleen begin- en eindpunt zijn van belang.

Rekenvoorbeeld

Iemand loopt 100 m in 15 s. Daarna loopt hij 40 m terug in

10 s.

Berekening van de gemiddelde snelheid

vgem = Δx/Δt      = 60 (!) / 25 = 2,4 m/s

De laatste formule wordt ook wel genoteerd als : s(t) = vgem .t

NB : De verplaatsing is ook te bepalen met behulp van een v-t diagram.

Verplaatsing = Oppervlakte tussen grafiek en t-as (tekening bij het tweede rekenvoorbeeld  hierna)

Rechtlijnige eenparige beweging

Rechtlijnige beweging met constante snelheid.

Δx = v. Δt       of  s(t) = v.t

Enable Notifications OK No thanks