Algemene gaswet

p.V = n R T

  • p  gasdruk in  Pa  
  • V  volume in m3
  • n  hoeveelheid gas in mol
  • R  molaire gasconstante = 8,3145 Jmol-1K-1
  • T  absolute temperatuur in K

Rekenvoorbeeld

Hoeveel Helium zit in een tank van 200 ℓ . De druk in de tank is 30 bar en de temperatuur 20 oC.

p.V = n R T

30.105 . 200.10-3 = n.8,31. 293 

n = (30.105.200.10-3) / (8,31.293) = 246 mol

molmassa van He  = 4 g/mol

massa van Helium : 246 x 4 = 985,7 g = 9,9.102

Enable Notifications OK No thanks