Warmte

Q = m.c. ΔT 

  • Q  warmte in J
  • m  massa in kg
  • c    soortelijke warmte in J.kg-1.oC-1 of J.kg-1.K-1
  • ΔT verandering temperatuur in oC of K   (bij  ΔT maakt oC of K  niet uit)

In Binas vind je de soortelijke warmte van een  aantal stoffen .

De soortelijke warmte van water : 4,18.103  J.kg-1.K-1

Rekenvoorbeeld

500 gram water wordt van 20oC naar 50 oC verwarmd.

Bereken de benodigde warmte.

Q = m.c. ΔT 

Q = 0,500. 4,18.103. (50-20) = 6,27.104  J

(Bij een temp.daling van 30 oC komt er 6,27.104 J vrij)            

Onder de warmtecapaciteit  verstaan we :

de opgenomen/afgestane  warmte per graad         

temperatuurstijging/-daling.

Dit kan slaan op een heel voorwerp.         

C = Q/ΔT

Ook geldt : C = m.c.          

C  warmtecapaciteit in J.K-1

Rekenvoorbeeld

We gaan uit van het bovenstaande rekenvoorbeeld . Het water zit in bakje met C = 40 J.K-1

Q = m.c. ΔT + C. ΔT = 6,27.104 + 40.(50-20) = 6,27.104 + 0,12.104 = 6,39.104 J

Enable Notifications OK No thanks